Het Waardenpalet

Werkvormen
handleiding wie wat waarde

Werken met het Waardenpalet is niet moeilijk. Alle leerlingen van VMBO BB tot en met VWO kunnen er mee overweg. Het Waardenpalet is geen onderdeel van een methode. Het Waardenpalet is een didactisch instrument waarvan docenten zelf bepalen hoe ze het effectief inzetten.

 

Bij de introductie van het Waardenpalet is het van belang dat leerlingen eerst leren wat waarden zijn en waarom het belangrijk is om je eigen en andermans waarden te kennen. Hieronder volgen voorbeelden van oriënterende en reflecterende opdrachten. De docentenhandleiding bevat verwerkingsopdrachten voor de inhoud van de les of het project aan de hand van de werkwijze ‘Wie, Wat, Waarde!’.

 

Oriëntatie:
  1. Bewust worden van waarden in de samenleving.

Kies een waarde op het Waardenpalet en verzin zoveel mogelijk verschillende soorten situaties waarbij die waarde belangrijk is voor mensen. Bij welke leefgebieden van het Waardenpalet passen de situaties?

 

  1. Bewust worden van waarden in onderwijsactitiviteiten.

Kies een vak op het Waardenpalet en kies vervolgens uit alle leefgebieden één waarde die je in verband kunt brengen met het vak. Kun je ook één waarde vinden die voor alle vakken belangrijk is?

 

  1. Samenhang van waarden en gedrag ontdekken. (ideale lesafsluiter)

Zoek in de zes leefgebieden van het Waardenpalet, aan het einde van de les of het project, naar waarden die centraal stonden in de lesstof. Ontdek het verband tussen de waarden en het gedrag van de betreffende personen.

 

Reflectie:
  1. Vergelijken van eigen en andermans waarden m.b.t. belangrijkheid.

Kies op het Waardenpalet een top drie van jouw belangrijkste waarden. Deel met elkaar de argumenten voor de keuze van de belangrijkste waarden.

 

  1. Het beoordelen van gedrag m.b.t. waarden.

Noteer tijdens de les of het project alle mensen of groepen mensen en vermeld de belangrijkste rol die ze hebben. (vriend, werknemer, ouder, politicus enz.) Zoek m.b.v. het Waardenpalet bij alle hoofdrolspelers de waarden die hun gedrag verklaren. Bedenk welk gedrag overeenkomt met hoe jij zou handelen. Welk gedrag wijkt af van wat jij zou doen?

 

  1. Het vergelijken van eigen met andermans waarden m.b.t. cultuur.

Kies een bevolkingsgroep in Nederland met een andere culturele achtergrond. Kies bij elk leefgebied één waarde waarvan je denkt dat deze voor de groep heel belangrijk is. Kies vervolgens jouw eigen belangrijkste waarden. Vergelijk de waarden en probeer te verklaren hoe het komt dat waarden overeenkomen en verschillen.