Het Waardenpalet

Schoolopbrengsten
“Het Waardenpalet is ook handig
bij het afsluiten van de les;
de kern van de les wordt samengevat
met de waarden op het palet.”

 

Wendy Landman

docente maatschappijleer

Linde College

Scholen worden uitgedaagd om persoons- en burgerschapsvorming als kerntaken in het curriculum op te nemen. Waardengericht leren met behulp van het Waardenpalet, maakt dit mogelijk. Leerlingen ontdekken de werking en samenhang van waarden in het leven en leren deze kennis toe te passen op zichzelf.

 

Positieve effecten voor de schoolorganisatie:
  • Meer inhoud en structuur aan persoons- en burgerschapsvorming.
  • Aandacht voor waarden en identiteit in de breedte van het onderwijsaanbod.
  • De versterking van de legitimatie van de eigen schoolidentiteit. Levensbeschouwelijke overtuigingen en andere inspiratiebronnen geven specifieke betekenis aan de met school verbonden waarden.
  • Bruikbare opbrengsten ten behoeve van de kwaliteitszorg. Tevredenheidsonderzoeken en andere evaluaties zoals het meetinstrument Burgerschap, maken de effecten van waardengericht leren zichtbaar.

 

 

Persoons- en burgerschapsvorming houdt onder meer in dat gewerkt wordt aan de school als veilige oefenplaats. Werken met het Waardenpalet bevordert een sfeer van openheid en respect ten aanzien van elkaars opvattingen en houdingen.

 

Positieve effecten voor de schoolcultuur:
  • Leerlingen hebben een evenwichtiger beeld van elkaar.
  • Leerlingen hebben betere sociale vaardigheden.
  • Leerlingen herkennen en respecteren overdracht van waarden.