Het Waardenpalet

Leerlingopbrengsten
“Met het Waardenpalet werken is leuk
en je leert snel de waarden kennen”.

 

Arjen Schregardus

VMBO-gt Dockingacollege

Het Waardenpalet is een didactisch instrument ter ondersteuning van het waardengerichte leren. Een korte toelichting:

 

Onderwijs gaat over waarden!

Mensen laten zich immers leiden door wat ze echt belangrijk vinden in het leven. Onderwijs helpt leerlingen zich te oriënteren op wat waardevol is voor henzelf, in relatie tot anderen en de omgeving.

Waardengericht leren:

Leerlingen ontdekken met het Waardenpalet wat de werking en samenhang van waarden is in het leven en reflecteren daarop. Om deze reden wordt het Waardenpalet bij voorkeur ingezet in het hele vakgebied Mens & Maatschappij.

Didactisch instrument:

Het Waardenpalet kan aan het begin, tijdens of aan het eind van lessen of projecten worden ingezet.

 

 

De opbrengsten voor leerlingen:

 

  1. Het Waardenpalet leert leerlingen waardengericht te kijken naar het onderwijsaanbod. Leerlingen ontdekken de waarden die passen bij het onderwerp van de les of de schoolactiviteit. Gedrag en activiteiten van mensen worden verklaard vanuit het streven naar waarden. Ook het onderwijs zelf krijgt meer betekenis voor de leerlingen.

 

  1. Het Waardenpalet maakt leerlingen op deze wijze bewust van de eigen waarden. De vaardigheid van het reflecteren wordt verbeterd. Het zelfbewustzijn wordt vergroot. Leerlingen ontdekken dat hun ‘persoonlijke waardenpalet’ het resultaat is van aanleg, opvoeding en eigen ervaringen en overtuigingen.

 

  1. Het Waardenpalet laat leerlingen ontdekken dat mensen verschillende normen hebben bij dezelfde waarden. En dat ze aan hun waarden een eigen volgorde van belangrijkheid geven. Dit inzicht draagt bij aan meer begrip voor mensen met andere overtuigingen en leefgewoonten.