Training Wie? Wat? Waarde!

Waardengericht leren
Doel van de training

De training ‘Wie?, Wat?, Waarde!’ stelt docenten in staat persoonsvorming en burgerschapsvorming van meer betekenis te laten zijn voor leerlingen. De training richt zich op de verbetering van de volgende vaardigheden en attitudes van leerlingen:

 • Analyseren van eigen gedrag en sociale en maatschappelijke situaties

 • Kritische meningsvorming

 • Uitgesteld en onbevooroordeeld reageren

 • Meer begrip en respect voor diversiteit

 • Sociaal en conflictoplossend gedrag

 • Zelfreflectie

 
Inhoud van de training
 • Inleiding en actualiteit: ‘Maatschappelijke ontwikkelingen en Curriculum.nu.’
 • Gesprek in kleine kring: ‘Wat is het doel van onderwijs?’
 • Oriëntatieopdracht: ‘Hoe belangrijk is mijn vak?’
 • Reflectieopdracht: ‘Hoe belangrijk ben ik zelf?’
 • Presentatie: ‘De basis van persoons- en burgerschapsvorming.’
 • Quickscan: ‘Sociale vorming op de eigen school.’
 • Presentatie: ‘Meten van sociale kwaliteit.’
 • Oefenen: ‘De vaardigheid van het waardengericht kijken.’
 • Oefenen: ‘Waardenpalet, een handige onderwijstool.’
 • Lesopdracht: ‘Onderwijsaanbod verdiepen met waardengericht leren.’
 
De training richt zich op kennis,
vaardigheden en inspiratie
 • Kennis
  • van de achtergronden en de noodzaak van waardengericht leren.
  • van waardengericht leren als basis en structuur voor persoonsvorming en burgerschapsvorming.
  • van het opnemen en borgen van waardengericht leren in het curriculum.
  • van het meten van de kwaliteit van sociale vorming.

 

 • Vaardigheid
  • in het waardengericht kijken naar mens en maatschappij.
  • In het maken van onderwijsaanbod met een element van waardengericht leren.
  • in het gebruiken van het Waardenpalet bij lessen en projecten.

 

 • Inspiratie
  • door de gesprekken met collega’s over het werken met en vanuit waarden.
  • door de vele praktische mogelijkheden om het onderwijs te verdiepen met waardengericht leren.
Programma:

De training omvat 2 dagdelen. Met een minimale periode van 1 week tussen de dagdelen.

 

Locatie:

De voorkeur gaat uit naar uw eigen school als locatie voor de training. Dit is de plek waar u vernieuwingen tot stand brengt. Tijdens de training speelt de inrichting en de omgeving van de school een rol.

 

Kosten en opgave:

€ 840,- excl. reiskosten. Trainingen zijn vrijgesteld van BTW. Maximum aantal deelnemers is 6 – 10 personen.

 

Meer informatie:

Neem geheel vrijblijvend contact op.