Samen kijken we gelijk anders

    …met oog voor ruimte en verbinding
Als waardegedreven mensen
vormen we gemeenschappen.
Verbonden in het streven
naar waardevol leven en werken.
In het onderwijs zijn we allemaal gelijk. Iedereen verandert!

Van puber naar zelfbewuste persoon en burger. Van docent die alles weet naar coach die ondersteunt. Maar ook leidinggevenden, ondersteunend personeel, ouders en directie veranderen. En niet in de laatste plaats de omgeving waarin scholen staan. Hoe bepalen we wat we zullen doen in zo’n snel veranderende maatschappij?

Enerzijds zoeken we houvast in leefgewoonten en aangeleerde principes. Tegelijkertijd laten we onze eigen drijfveren of waarden gelden. De maatschappij moedigt dit individualisme aan maar roept ook om saamhorigheid wanneer individualisme dreigt door te slaan naar onverschilligheid jegens anderen.

De constante uitdaging, is het vinden van de balans tussen ik en wij, het rekening houden met eigen en andermans waarden. Dit verschil zien tussen jezelf en de ander kan geleerd worden! Ik noem dat ‘waardegericht kijken’. Waardegericht kijken gaat bevooroordeling en polarisatie tegen en vergroot het zelfbewustzijn en het begrip voor de ander.

Om leerlingen waardegericht kijken aan te leren heb ik het Waardenpalet ontworpen. Een effectief instrument waarmee het waardegericht kijken naar mens, maatschappij en onderwijs, snel en goed wordt aangeleerd. Inmiddels hebben vele honderden leerlingen er met plezier mee gewerkt.