Samen kijken we gelijk anders

    …met oog voor ruimte en verbinding
Als waardegedreven mensen
vormen we gemeenschappen.
Verbonden in het streven
naar waardevol leven en werken.
‘Waarom moeten we dit weten?’

De meest vanzelfsprekende vraag in een leeromgeving: ‘Wat heb ik er aan?’ Want school moet nut hebben. Leerlingen willen bezig zijn op een manier die recht doet aan hun leven. Alle aanbod moet op de een of andere wijze persoonlijk, sociaal of maatschappelijk relevant zijn voor leerlingen. En dan het liefst nu, niet later. Betekenisvol onderwijs!

Betekenisvol onderwijs helpt leerlingen te ontdekken wie ze zijn, wie ze willen zijn en wat ze kunnen. Op het gebied van kennis en vaardigheden maar ook als persoon en burger. De komende jaren zal meer aandacht uitgaan naar de leerling als persoon. De samenleving heeft behoefte aan zelfbewuste mensen die juist vanwege dit zelfbewustzijn, in staat zijn een positieve bijdrage te leveren aan onze multiculturele samenleving.

‘Wat heb ik er aan?’ Het liefst zouden we antwoorden:

‘Het gaat over wie jij wilt zijn in relatie tot anderen en de omgeving!’

Met ‘waardengericht leren’ kunnen we bereiken dat lesinhouden persoonlijke betekenis krijgen voor leerlingen. Doorvragen naar de achterliggende waarden bij lessen en projecten maakt de verbinding mogelijk met de waarden van de leerlingen zelf. Vanaf dat moment gaat onderwijs over leren voor het leven! Over wie ze zelf willen zijn in relatie tot anderen en de omgeving.