Samen kijken we gelijk anders

    …met oog voor ruimte en ontwikkeling
Als waardegedreven mensen
vormen we gemeenschappen.
Verbonden in het streven
naar waardevol leven en werken.
Een kwestie van kijken!

Onze vraag was: “Hoe bereiken we dat leerlingen de samenhang tussen vakken en projecten gaan zien?” Een herkenbare vraag voor docenten en leidinggevenden in het onderwijs. We weten immers dat vakoverstijgend leren het perspectief op de complexiteit van onze samenleving vergroot.

Een prachtige oplossing werd gevonden in een waardegerichte benadering van het onderwijsaanbod. Om dit waardegerichte leren zo concreet en tastbaar mogelijk te maken werd het Waardenpalet bedacht. Inmiddels kunnen we vaststellen dat het een zeer effectief instrument is waarmee leerlingen de vaardigheid van het ‘waardegericht kijken’ naar de samenleving aanleren.

Maar leerlingen zijn niet alleen toeschouwers, ze maken de maatschappij ook zelf. Ze worden uitgedaagd om in verschillende omgevingen en rollen te handelen overeenkomstig hun eigen waarden. Hiervoor is nodig dat leerlingen kunnen reflecteren op zichzelf. Met het Waardenpalet wordt deze vaardigheid snel en goed aangeleerd!